Menu

AR2013 – Neerland

Masterplan_bomen-en-parking

Het te ontwerpen gebied vormt de poort naar het park. In dat opzicht is ervoor gekozen

een gradatie in doorzichten aan te brengen tussen de noordelijke strook

en de zuidgerichte strook. Omdat het binnen dit masterplan gaat om het creëren

van nieuwe woonmilieu’s is de focus gelegd op het collectieve. Men kan dit reeds

terugvinden in de tuintjes van de sociale woningen, maar ook op het niveau van de

appartementen was dit een sleutelpunt. Er is daarbij uitgegaan van het idee van

de woontoren. Om de flexibiliteit naar de toekomst toe te verhogen is er gekozen voor

een systeem van dragende muren waarbij de openingen per verdieping ten opzichte

van elkaar verspringen. Dit zorgt voor een blijvende hiërarchie tussen de gecreëerde

open ruimtes.

1ste masterjaar i.s.m Tine Geldhof

docent: Geert Driessen

Snede-lang_bewerkt_perspectief_AF

render_priveplein_definitief

Gevelaanwijzer-speelse-gevel_lichte-lijn_bewerkt

preloader