Menu

AR2014 – Kruibeke Rethinking prison typology

Beeld_wandeling_bewerkt_filter

Masterproef ‘ Rethinking the prison typology with regard to meaningful regionalism’

Om België te blijven beschermen tegen het water moeten dijken, om rampen te voorkomen, worden verhoogd en moet er ruimte gecreëerd worden om overtollig water kwijt te kunnen: bufferzones. Dit alles is hoognodig omdat door de opwarming van de aarde de zeespiegel stijgen zal en er grotere extremen in het weer zullen plaatsvinden. Dit betekent dat naar het jaar 2050 toe dijken moeten worden verhoogd van -nu- 8,5m naar 11m. Dat betekent dat we gaan leven achter grote ‘muren’ met weinig tot geen contact met het water. Terwijl gebieden in de nabijheid van water grote kwaliteiten en potentie hebben. Daarnaast hebben we ook ruimte nodig om de blijvend groeiende bevolking kwijt te kunnen en om maatschappelijke problemen zoals het tekort aan cellen bij gevangenissen op te lossen.

Hoe kunnen we deze bufferzones bruikbaar maken en bescherming blijven bieden?

Wat als we delen verlagen en met die grond andere delen verhogen? Deze verhoogde gronden zijn dan permanent droog en bruikbaar. Hierdoor heb je een winst van 194 150 m3 bruikbare grond. Op de verlaagde gronden kan men 595 960 m3 water kwijt. Dat is ten opzichte van de oude situatie een winst van bijna 100 000 m3.

Op deze manier is het gebied niet alleen een veiligheidszone voor de dreigende stijgende waterspiegel, maar biedt tevens ruimte voor boeren om op de zeer vruchtbare grond gewassen te verbouwen en vee te laten grazen. Het biedt ruimte om te wonen op een mooie bijzondere plek met geweldige uitzichten. Het biedt ruimte om gevangenissen te bouwen of andere overheidsproblematiek op te lossen. Maar er is ook ruimte voor de getijdennatuur.

2de masterjaar

docenten: Sven Verbruggen en Koen vanderVreken

lees hier meer

preloader